img
img

Vé Quốc Tế khuyến mãi giá rẻ

Phòng vé Quốc Tế AnAn luôn tư vấn bạn những hãng hàng không Quốc Tế và những chương trình khuyến mãi vé Quốc tế giá rẻ cho chuyến đi của…

Read more

Vé máy bay giá rẻ VietJet Air

  Phòng vé máy bay AnAn Travel chuyên cập nhập và tư vấn các chương trình khuyến mãi cũng như giảm giá của VietJet-Air đến cho bạn. Hãy đến với…

Read more

Vé máy bay Jetstar giá rẻ

Phòng vé AnAn chuyên cập nhập và tư vấn  cac chương trình khuyến mãi, giảm giá vé máy bay Jetstar giá rẻ đến cho bạn. Hãy đến phòng vé AnAn…

Read more

5 ngày vàng tháng 11 của VietNam Airlines

5 ngày vàng tháng 11-2014

Hôm nay hàng không VietNam Airlines tung ra chương trình 5 ngày vàng tháng 11/2014 với nhiều chặn bay quốc tế giá vô cùng hấp dẫn

Thời gian khuyến mãi: 24/11/2014 tới 28/11/2014
Kênh mua vé: http://www.phongvevietnam.net
Lịch trình bay khuyến mãi:

CÁC MỨC GIÁ MỘT CHIỀU

TừĐếnGiá vé
một chiều
Giai đoạn
khởi hành
  
Siem Reap Hà Nội 29 USD 24/11/14-29/12/14
06/01/15-18/02/15
27/02/15-09/04/15
23/04/15-24/04/15
05/05/15-30/06/15
Siem Reap TP. Hồ Chí Minh 29 USD 24/11/14-29/12/14
06/01/15-18/02/15
27/02/15-09/04/15
23/04/15-24/04/15
05/05/15-30/06/15
Siem Reap Đà Nẵng 29 USD 24/11/14-29/12/14
06/01/15-18/02/15
27/02/15-09/04/15
23/04/15-24/04/15
05/05/15-30/06/15
Phnom Penh Hà Nội 29 USD 24/11/14-29/12/14
06/01/15-18/02/15
27/02/15-09/04/15
23/04/15-24/04/15
05/05/15-30/06/15
Phnom Penh TP. Hồ Chí Minh 29 USD 24/11/14-29/12/14
06/01/15-18/02/15
27/02/15-09/04/15
23/04/15-24/04/15
05/05/15-30/06/15
Hà Nội Siem Reap 29 USD 24/11/14-29/12/14
06/01/15-18/02/15
27/02/15-09/04/15
23/04/15-24/04/15
05/05/15-30/06/15

 

CÁC MỨC GIÁ KHỨ HỒI

TừĐếnGiá vé
khứ hồi
Giai đoạn
chiều đi
Giai đoạn
chiều về
  
Kuala Lumpur Hà Nội 18 MYR 24/11/14-19/12/14
06/01/15-13/02/15
27/02/15-24/04/15
05/05/15-31/05/15
24/11/14-19/12/14
06/01/15-13/02/15
27/02/15-24/04/15
05/05/15-31/05/15
Kuala Lumpur TP. Hồ Chí Minh 58 MYR 24/11/14-19/12/14
06/01/15-13/02/15
27/02/15-24/04/15
05/05/15-31/05/15
24/11/14-19/12/14
06/01/15-13/02/15
27/02/15-24/04/15
05/05/15-31/05/15
Singapore Hà Nội 80 SGD 24/11/14-19/12/14
06/01/15-13/02/15
27/02/15-24/04/15
05/05/15-31/05/15
24/11/14-19/12/14
06/01/15-13/02/15
27/02/15-24/04/15
05/05/15-31/05/15
Singapore TP. Hồ Chí Minh 20 SGD 24/11/14-19/12/14
06/01/15-13/02/15
27/02/15-24/04/15
05/05/15-31/05/15
24/11/14-19/12/14
06/01/15-13/02/15
27/02/15-24/04/15
05/05/15-31/05/15
Bangkok Hà Nội 800 THB 24/11/14-19/12/14
06/01/15-18/02/15
27/02/15-24/04/15
05/05/15-31/05/15
24/11/14-19/12/14
06/01/15-18/02/15
27/02/15-24/04/15
05/05/15-31/05/15
Bangkok TP. Hồ Chí Minh 800 THB 24/11/14-19/12/14
06/01/15-18/02/15
27/02/15-24/04/15
05/05/15-31/05/15
24/11/14-19/12/14
06/01/15-18/02/15
27/02/15-24/04/15
05/05/15-31/05/15
Jakarta TP. Hồ Chí Minh 89 USD 24/11/14-19/12/14
06/01/15-18/02/15
27/02/15-24/04/15
05/05/15-30/06/15
24/11/14-19/12/14
06/01/15-18/02/15
27/02/15-24/04/15
05/05/15-30/06/15
Vientiane Hà Nội 100 USD 24/11/14-29/12/14
06/01/15-18/02/15
27/02/15-09/04/15
23/04/15-24/04/15
05/05/15-30/06/15
24/11/14-29/12/14
06/01/15-18/02/15
27/02/15-09/04/15
23/04/15-24/04/15
05/05/15-30/06/15
Vientiane TP. Hồ Chí Minh 100 USD 24/11/14-29/12/14
06/01/15-18/02/15
27/02/15-09/04/15
23/04/15-24/04/15
05/05/15-30/06/15
24/11/14-29/12/14
06/01/15-18/02/15
27/02/15-09/04/15
23/04/15-24/04/15
05/05/15-30/06/15
Siem Reap Hà Nội 49 USD 24/11/14-29/12/14
06/01/15-18/02/15
27/02/15-09/04/15
23/04/15-24/04/15
05/05/15-30/06/15
24/11/14-29/12/14
06/01/15-18/02/15
27/02/15-09/04/15
23/04/15-24/04/15
05/05/15-30/06/15
Siem Reap TP. Hồ Chí Minh 49 USD 24/11/14-29/12/14
06/01/15-18/02/15
27/02/15-09/04/15
23/04/15-24/04/15
05/05/15-30/06/15
24/11/14-29/12/14
06/01/15-18/02/15
27/02/15-09/04/15
23/04/15-24/04/15
05/05/15-30/06/15
Siem Reap Đà Nẵng 49 USD 24/11/14-29/12/14
06/01/15-18/02/15
27/02/15-09/04/15
23/04/15-24/04/15
05/05/15-30/06/15
24/11/14-29/12/14
06/01/15-18/02/15
27/02/15-09/04/15
23/04/15-24/04/15
05/05/15-30/06/15
Phnom Penh Hà Nội 49 USD 24/11/14-29/12/14
06/01/15-18/02/15
27/02/15-09/04/15
23/04/15-24/04/15
05/05/15-30/06/15
24/11/14-29/12/14
06/01/15-18/02/15
27/02/15-09/04/15
23/04/15-24/04/15
05/05/15-30/06/15
Phnom Penh TP. Hồ Chí Minh 49 USD 24/11/14-29/12/14
06/01/15-18/02/15
27/02/15-09/04/15
23/04/15-24/04/15
05/05/15-30/06/15
24/11/14-29/12/14
06/01/15-18/02/15
27/02/15-09/04/15
23/04/15-24/04/15
05/05/15-30/06/15
Yangon Hà Nội 49 USD 24/11/14-29/12/14
06/01/15-18/02/15
27/02/15-09/04/15
23/04/15-24/04/15
05/05/15-30/06/15
24/11/14-29/12/14
06/01/15-18/02/15
27/02/15-09/04/15
23/04/15-24/04/15
05/05/15-30/06/15
Yangon TP. Hồ Chí Minh 49 USD 24/11/14-29/12/14
06/01/15-18/02/15
27/02/15-09/04/15
23/04/15-24/04/15
05/05/15-30/06/15
24/11/14-29/12/14
06/01/15-18/02/15
27/02/15-09/04/15
23/04/15-24/04/15
05/05/15-30/06/15
Tokyo Hà Nội 15.000 JPY 04/12/14-31/12/14 04/12/14-31/12/14
Tokyo TP. Hồ Chí Minh 15.000 JPY 04/12/14-31/12/14 04/12/14-31/12/14
Osaka Hà Nội 15.000 JPY 04/12/14-31/12/14 04/12/14-31/12/14
Osaka TP. Hồ Chí Minh 15.000 JPY 04/12/14-31/12/14 04/12/14-31/12/14
Nagoya Hà Nội 15.000 JPY 04/12/14-31/12/14 04/12/14-31/12/14
Nagoya TP. Hồ Chí Minh 15.000 JPY 04/12/14-31/12/14 04/12/14-31/12/14
Fukuoka Hà Nội 15.000 JPY 04/12/14-31/12/14 04/12/14-31/12/14
Fukuoka TP. Hồ Chí Minh 15.000 JPY 04/12/14-31/12/14 04/12/14-31/12/14
Tokyo (Narita) Đà Nẵng 15.000 JPY 04/12/14-31/12/14 04/12/14-31/12/14
Bắc Kinh Hà Nội 990 CNY 24/11/14-23/12/14
06/01/15-31/01/15
26/03/15-19/04/15
06/05/15-30/06/15
24/11/14-23/12/14
06/01/15-31/01/15
26/03/15-19/04/15
06/05/15-30/06/15
Quảng Châu Hà Nội 550 CNY 24/11/14-23/12/14
06/01/15-31/01/15
26/03/15-19/04/15
06/05/15-30/06/15
24/11/14-23/12/14
06/01/15-31/01/15
26/03/15-19/04/15
06/05/15-30/06/15
Quảng Châu TP. Hồ Chí Minh 790 CNY 24/11/14-23/12/14
06/01/15-31/01/15
26/03/15-19/04/15
06/05/15-30/06/15
24/11/14-23/12/14
06/01/15-31/01/15
26/03/15-19/04/15
06/05/15-30/06/15
Thành Đô Hà Nội 550 CNY 24/11/14-23/12/14
06/01/15-31/01/15
26/03/15-19/04/15
06/05/15-30/06/15
24/11/14-23/12/14
06/01/15-31/01/15
26/03/15-19/04/15
06/05/15-30/06/15
Thượng Hải Hà Nội 990 CNY 24/11/14-23/12/14
06/01/15-31/01/15
26/03/15-19/04/15
06/05/15-30/06/15
24/11/14-23/12/14
06/01/15-31/01/15
26/03/15-19/04/15
06/05/15-30/06/15
Thượng Hải TP. Hồ Chí Minh 790 CNY 24/11/14-23/12/14
06/01/15-31/01/15
26/03/15-19/04/15
06/05/15-30/06/15
24/11/14-23/12/14
06/01/15-31/01/15
26/03/15-19/04/15
06/05/15-30/06/15
Seoul Hà Nội 465.700* KRW 24/11/14-23/12/14
06/01/15-31/01/15
26/03/15-19/04/15
06/05/15-30/06/15
24/11/14-23/12/14
06/01/15-31/01/15
26/03/15-19/04/15
06/05/15-30/06/15
Seoul TP. Hồ Chí Minh 465.700* KRW 24/11/14-23/12/14
06/01/15-31/01/15
26/03/15-19/04/15
06/05/15-30/06/15
24/11/14-23/12/14
06/01/15-31/01/15
26/03/15-19/04/15
06/05/15-30/06/15
Seoul Đà Nẵng 465.700* KRW 24/11/14-23/12/14
06/01/15-31/01/15
26/03/15-19/04/15
06/05/15-30/06/15
24/11/14-23/12/14
06/01/15-31/01/15
26/03/15-19/04/15
06/05/15-30/06/15
Busan Hà Nội 500.700* KRW 24/11/14-23/12/14
06/01/15-31/01/15
26/03/15-19/04/15
06/05/15-30/06/15
24/11/14-23/12/14
06/01/15-31/01/15
26/03/15-19/04/15
06/05/15-30/06/15
Hồng Kông Hà Nội 690 HKD 24/11/14-23/12/14
06/01/15-31/01/15
26/03/15-19/04/15
06/05/15-30/06/15
24/11/14-23/12/14
06/01/15-31/01/15
26/03/15-19/04/15
06/05/15-30/06/15
Hồng Kông TP. Hồ Chí Minh 690 HKD 24/11/14-23/12/14
06/01/15-31/01/15
26/03/15-19/04/15
06/05/15-30/06/15
24/11/14-23/12/14
06/01/15-31/01/15
26/03/15-19/04/15
06/05/15-30/06/15
Taipei Hà Nội 4.300 TWD 24/11/14-23/12/14
06/01/15-31/01/15
24/11/14-23/12/14
06/01/15-31/01/15
Taipei TP. Hồ Chí Minh 4.300 TWD 24/11/14-23/12/14
06/01/15-31/01/15
24/11/14-23/12/14
06/01/15-31/01/15
Kaohsiung Hà Nội 4.300 TWD 24/11/14-23/12/14
06/01/15-31/01/15
24/11/14-23/12/14
06/01/15-31/01/15
Kaohsiung TP. Hồ Chí Minh 4.300 TWD 24/11/14-23/12/14
06/01/15-31/01/15
24/11/14-23/12/14
06/01/15-31/01/15
London Hà Nội 149 GBP 24/11/14-17/12/14
31/12/14-18/02/15
16/03/15-24/03/15
06/04/15-30/06/15
24/11/14-17/12/14
31/12/14-18/02/15
16/03/15-24/03/15
06/04/15-30/06/15
London TP. Hồ Chí Minh 149 GBP 24/11/14-17/12/14
31/12/14-18/02/15
16/03/15-24/03/15
06/04/15-30/06/15
24/11/14-17/12/14
31/12/14-18/02/15
16/03/15-24/03/15
06/04/15-30/06/15
Moscow Hà Nội 250 EUR 24/11/14-23/12/14
19/01/15-25/02/15
06/04/15-30/06/15
24/11/14-23/12/14
19/01/15-25/02/15
06/04/15-30/06/15
Moscow TP. Hồ Chí Minh 250 EUR 24/11/14-23/12/14
19/01/15-25/02/15
06/04/15-30/06/15
24/11/14-23/12/14
19/01/15-25/02/15
06/04/15-30/06/15
Paris Hà Nội 568* EUR 24/11/14-31/12/14 07/12/14-31/12/14
Paris TP. Hồ Chí Minh 571* EUR 24/11/14-31/12/14 07/12/14-31/12/14
Hà Nội Bangkok 19 USD 24/11/14-31/12/14 24/11/14-31/12/14
Hà Nội Kuala Lumpur 49 USD 24/11/14-30/11/14 24/11/14-30/11/14
Hà Nội Singapore 49 USD 24/11/14-30/11/14 24/11/14-30/11/14
Hà Nội Yangon 39 USD 24/11/14-31/12/14 24/11/14-31/12/14
Hà Nội Hồng Kông 99 USD 24/11/14-31/12/14 24/11/14-31/12/14
Hà Nội Taipei 159 USD 24/11/14-31/12/14 24/11/14-31/12/14
Hà Nội Kaohsiung 159 USD 24/11/14-31/12/14 24/11/14-31/12/14
Hà Nội Quảng Châu 49 USD 24/11/14-31/12/14 24/11/14-31/12/14
Hà Nội Bắc Kinh 99 USD 24/11/14-31/12/14 24/11/14-31/12/14
Hà Nội Thượng Hải 99 USD 24/11/14-31/12/14 24/11/14-31/12/14
Hà Nội Thành Đô 49 USD 24/11/14-31/12/14 24/11/14-31/12/14
Hà Nội Seoul 349 USD 24/11/14-14/12/14 24/11/14-14/12/14
Hà Nội Busan 349 USD 24/11/14-14/12/14 24/11/14-14/12/14
Hà Nội Tokyo 349 USD 04/12/14-31/12/14 04/12/14-31/12/14
Hà Nội Osaka 349 USD 04/12/14-31/12/14 04/12/14-31/12/14
Hà Nội Fukuoka 349 USD 04/12/14-31/12/14 04/12/14-31/12/14
Hà Nội Nagoya 349 USD 04/12/14-31/12/14 04/12/14-31/12/14
Hà Nội London 299 USD 24/11/14-31/12/14 24/11/14-31/12/14
Hà Nội Paris 399 USD 24/11/14-31/12/14 24/11/14-31/12/14
TP. Hồ Chí Minh Bangkok 19 USD 24/11/14-31/12/14 24/11/14-31/12/14
TP. Hồ Chí Minh Kuala Lumpur 29 USD 24/11/14-30/11/14 24/11/14-30/11/14
TP. Hồ Chí Minh Singapore 29 USD 24/11/14-30/11/14 24/11/14-30/11/14
TP. Hồ Chí Minh Yangon 99 USD 24/11/14-31/12/14 24/11/14-31/12/14
TP. Hồ Chí Minh Hồng Kông 49 USD 24/11/14-31/12/14 24/11/14-31/12/14
TP. Hồ Chí Minh Đài Bắc 159 USD 24/11/14-31/12/14 24/11/14-31/12/14
TP. Hồ Chí Minh Cao Hùng 159 USD 24/11/14-31/12/14 24/11/14-31/12/14
TP. Hồ Chí Minh Jakarta 29 USD 24/11/14-31/12/14 24/11/14-31/12/14
TP. Hồ Chí Minh Tokyo 349 USD 04/12/14-31/12/14 04/12/14-31/12/14
TP. Hồ Chí Minh Osaka 349 USD 04/12/14-31/12/14 04/12/14-31/12/14
TP. Hồ Chí Minh Fukuoka 349 USD 04/12/14-31/12/14 04/12/14-31/12/14
TP. Hồ Chí Minh Nagoya 349 USD 04/12/14-31/12/14 04/12/14-31/12/14
TP. Hồ Chí Minh Quảng Châu 49 USD 24/11/14-31/12/14 24/11/14-31/12/14
TP. Hồ Chí Minh Thượng Hải 99 USD 24/11/14-31/12/14 24/11/14-31/12/14
TP. Hồ Chí Minh London 299 USD 24/11/14-31/12/14 24/11/14-31/12/14
TP. Hồ Chí Minh Frankfurt 299 USD 24/11/14-31/12/14 24/11/14-31/12/14
TP. Hồ Chí Minh Paris 299 USD 24/11/14-31/12/14 24/11/14-31/12/14
TP. Hồ Chí Minh Seoul 349 USD 24/11/14-14/12/14 24/11/14-14/12/14
TP. Hồ Chí Minh Busan 349 USD 24/11/14-14/12/14 24/11/14-14/12/14
Đà Nẵng Seoul 349 USD 24/11/14-14/12/14 24/11/14-14/12/14

Phòng vé máy bay AnAn hiện là đại lý cấp 1 của hơn 30 hãng hàng không trong nước và quốc tế. Là đơn vị cung cấp vé máy bay uy tín nhất, hãy lưu số điện thoại An lại: 0905.534.938 khi nào bạn cần kiểm tra vé máy bay giá rẻ hoặc giải đáp thắc mắc nào về chuyến bay nội địa hay quốc tế thì hãy gọi cho mình.

Support Online

Ve May Bay-Hotro

vé máy bay
Vé nội địa
0905.534.938
phòng vé máy bay
  Vé Quốc Tế
0905.534.938
yahoo
Xe Du Lịch
0905.434.437
ve may bay
Xe Tự Lái
0905.434.437
phong ve may bay
Xe Quảng Bình
0946.975.309
yahoo
Vé Máy Bay
0905.534.938
ve may bay
Xe Nha Trang
0936.299.077
phòng vé
  Visa
0935.434.437

Khách hàng

Ve may bay Da Nang

Thue-Xe-Da-Nang

 

Tour Ba Na

Facebook AnAn

Khuyến Mãi vé máy bay - Cập nhập hằng ngày

Mua chiều đi, miễn phí chiều về giá 0 đồng

Mua chiều đi, miễn phí chiều về giá 0 đồng Nhân dịp khai trương mở bán đường bay Hà Nội - Hồng Kông và ngược lại, Jetstar Pacific hân hạnh giới thiệu chương trình khuyến mại “Mua chiều đi, miễn...

Air Asia với chương trình Thỏa sức khám phá với giá chỉ 45 USD

Air Asia với chương trình Thỏa sức khám phá với giá chỉ 45 USD Hãng hàng không giá rẻ AIR ASIA khuyến mãi chương trình "THỎA SỨC KHÁM PHÁ" với giá vé chỉ 45 USD Thời hạn Đặt vé : 13 Tháng Tư 2015 - 19 Tháng Tư 2015 Thời hạn...

Mở bán Hà Nội - Đà Lạt, khuyến mại toàn mạng bay giá chỉ từ 290.000 đồng

Mở bán Hà Nội - Đà Lạt, khuyến mại toàn mạng bay giá chỉ từ 290.000 đồng Jetstar Pacific khai chương đường bay mới Hà Nội <-> Đà Lạt,mở bán trên toàn mạng bay giá chỉ 290.000 đ

Bay từ TP HCM đi Manila giá chỉ 35 USD

Bay từ TP HCM đi Manila giá chỉ 35 USD Hãng hàng không Cebupacificair khuyến mãi vé máy bay từ TP HCM đi Manila (Philiphines) giá rẻ chỉ 35 USD       Thời gian khuyến mãi: 09/04/2015 đến khi...

Du Ngoại Hè cùng với Air Asia giá chỉ 45 USD

Du Ngoại Hè cùng với Air Asia giá chỉ 45 USD Hãng Air Asia mở chương trình khuyến mãi Du ngoại hè! giá vé chỉ với 45 USD. Hãy đặt vé hôm nay để được giá tốt nhất.  

Tigerair mở bán vé giá 39USD

Tigerair mở bán vé giá 39USD Hãng hàng không Tiger Air khuyến mãi giá rẻ xuất phát từ Việt Nam đến các nước Châu Á giá chỉ với 39USD. Hãy tham gia book vé ngay để du lich, tham quan, mua sắm...
Testlink: đi mua Hàng Thái Lan tại Đà Nẵng
Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image